Leuke weetjes en feiten op Wistjedatje.com

Nieuwste weetjes

Disclaimer

 

De opzet van Wistjedatje.com en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met zorg uitgevoerd. De inhoud wordt echter vrijwillige geleverd door individuele gebruikers van Wistjedatje.com. Wistjedatje.com aanvaardt daarom op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van een onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de op deze site aangeboden informatie. De informatie die voor de gebruiker van belang is, dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

 

Wistjedatje.com is niet aansprakelijk voor storingen in de toegankelijkheid van de site.

 

 

 

Auteursrecht

 

Gebruikers kunnen materiaal (zoals weetjes) inzenden voor publicatie op Wistjedatje.com. Wistjedatje.com behoudt zich het recht voor - tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Wistjedatje.com behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur - materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als beeldmateriaal. Gebruikers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op Wistjedatje.com geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

 

Iedere gebruiker gaat er vervolgens mee akkoord dat materiaal dat zij plaatsen op Wisjedatje.com daarna valt onder de licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0